• Kutsal Metinler ve İnsan Söylemi

    9-10 Haziran 2014 tarihlerinde Fatih Üniversitesinin ev sahipliğinde "Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın Kutsal Metinlerinde Yoksulluk ve Zenginlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

  • Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinden Arapça Programı

    Fakültemizin hazırlık sınıfı öğrencileri, İlahiyat fakültelerinin vazgeçilmezi olan Arapça öğrenimi konusunda bir program düzenliyor. Programda, Arap dilinin temel özellikleri ve Arapça öğrenmenin püf noktaları üzerinde durulacak.

  • Küreselleşme ve Dinî Söylem

    Üniversitemiz İlahiyat Fakültesinin Fas Şuayb ed-Dukkali Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği Küreselleşme ve Dinî Söylem başlığı altında Türkiye, Fas, Mısır ve Suriye'den katılan akademisyenler; 'Küreselleşme ve Eğitim', 'İlahi Söylem ile Beşeri Hitap Arasında İnsan', Küreselleşme ve Müslüman Genç Akidesi' gibi birçok konunun ele alınması planlanıyor. Panel dili Arapça olacaktır.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Fakültemiz, 9 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, Türkiye’de vakıf üniversitesi tarafından açılan ilk İlahiyat Fakültesidir. Uluslararası düzeyde yüksek din eğitimi almak isteyen gençlere genelde din bilimleri, özelde İslam bilimleri ve kültürü alanlarında lisans eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Fakültemizin kuruluş amacı; din bilgisi öğretmenliği ve din hizmeti verilebilecek alanlarda üstün nitelikleri haiz, bu görevleri hakkıyla ifa edecek donanımda elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, hazırlık sınıfında Arapça öğretilecek, bazı dersler seçmeli olarak İngilizce ve Arapça alınabilecektir. Fakültemizde üç bölüm bulunmaktadır: Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü...  

ETKİNLİKLER