Fatih Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

FATİH ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • Özlü Sözler

  İki şey, aklı ve tedbiri bozar; biri acele etmek, diğeri de olmayacak şeyi istemek. (Hz. Ali)

  Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman)

  Güzel ahlâk, suyun kiri yok ettiği gibi kusuru yok eder. (Hz. Ali)

  İlim cehaleti kaldırır, fakat ahmaklığa birşey yapamaz. (A.Arvasi)

  Aptallığın en büyüğü, övmede ve yermede aşırılığa kaçmaktır. İki şey ahmaklığa delâlet eder: Hiç bir sebep yokken gülmek; sormadan haber vermek. (Malik bin Dinar)

 • Özlü Sözler

  Akıl gibi mal, iyi huy gibi dost, edeb gibi miras, ilim gibi şeref olmaz. (Hz. Ali)

  Akıl kemal bulunca boş sözler zeval bulur. (Hz. Ali)

  Akıl yeryüzünden kalksa bile hiç kimse akılsız olduğuna inanmaz. (Sâdi Şîrâzî)

  İki şey akıl hafifliğini gösterir: Konuşacak yerde susmak, susacak yerde konuşmak. (Sâdi Şîrâzî)

  İbâdetlerin en faziletlisi tevazudur. (Hz. Aişe)

 • Özlü Sözler

  Her türlü iyilik bir evde toplanmış ve onun anahtarı tevâzu olmuştur. Her türlü kötülük bir evde toplanmış ve onun anahtarı kibir olmuştur. (Yunus bin Hüseyin)

  Vezir, padişahtan korktuğu kadar Allah’tan korksaydı melek olurdu. (Sâdi)

  Sen, babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. (Hz. Ali)

  Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse gerçekten iyidir. (Hz. Ömer)

 • Özlü Sözler

  Aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin; çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. (Hz. Ömer)

  Ufak bir yanlış hareketinle üzülecek, darılacak kimseye çok güvenme. (İmam Şafii)

  Zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. (Sâdî)

  Bilgi zenginlikten üstündür. Çünkü zenginliği sen korursun, bilgi ise seni korur. (Hz. Ali)

 • Özlü Sözler

  İlim öğrenilen değil, yaşanandır. Yaşanmayan ilim geçmeyen para gibidir. (İmam Şafii)

  İlmi ile amel etmeyen âlim, başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir. (İmam Gazalî)

  Borcunu azaltırsan hür yaşarsın, günahlarını azaltırsan rahat ölürsün. (Hz. Ömer)

  Öğünmeyiniz! Hem topraktan yaratılmış hem de toprağa dönünce kendisini kurtların yiyeceği insanın övünmesi neye yarar! (Hz. Ebû Bekir)

 • Özlü Sözler

  Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna dalalet eder. (Hz. Ali)

  Âlim, ölse de yaşar; câhil yaşarken ölüdür. (Hz. Ali)

  Dil bedenin denge organıdır. Dil doğru olursa diğer organlar da doğru olur. (Hz. Ali)

  İnsan kalbi bir sandıktır; dudaklar, onun kilidi, dil ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. (Ömer İbn-i Abdülaziz)

  Dilini tutmayı alışkanlık haline getiren güven içinde yaşar. (Feridüddin Attar)

 • Özlü Sözler

  Başkalarının düzeltmek için önce kendinizi düzeltiniz. (Hz. Ömer)

  Cesâret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. (Yavuz Sultan Selim)

  Her gülün dikeni vardır, ama her dikenin gülü yoktur. (Mevlânâ)

  Kusursuz dost arayan dostsuz kalır. (Mevlânâ)

  Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır. (Hz. Ali)

 • Özlü Sözler

  Dört şeyi dört şeyden temizle: Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan. (Feridüddin Attar)

  Yerinde söz söylemesini bilen, özür dilemek zorunda kalmaz. (Fatih Sultan Mehmed)

  Kişinin sözü aklını ve faziletini gösterir. (Hz. Ebubekir)

  Ne kadar bilirsen bil,söylediklerin karşındakinin anlayabileceği kadardır. (Mevlana)

  Günah işlemeken vazgeçmek tevbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. (Hz. Ömer)

İlahiyat Öğrencileri

İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz, 9 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, Türkiye’de vakıf üniversitesi tarafından açılan ilk İlahiyat Fakültesidir. Uluslararası düzeyde yüksek din eğitimi almak isteyen gençlere genelde din bilimleri, özelde İslam bilimleri ve kültürü alanlarında lisans eğitimi verilmesi planlanmaktadır.

Fakültemizin kuruluş amacı; din bilgisi öğretmenliği ve din hizmeti verilebilecek alanlarda üstün nitelikleri haiz, bu görevleri hakkıyla ifa edecek donanımda elemanlar yetiştirmektir. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte, hazırlık sınıfında Arapça öğretilecek, bazı dersler seçmeli olarak İngilizce ve Arapça alınabilecektir.

Fakültemizde üç bölüm bulunmaktadır.

 • Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İlahiyat fakültelerinde bulunan bu bölümler, diploma veren bölümler değil, sadece ana bilim dallarının gruplaştırılmasından oluşan idari bölümlerdir. Bu sebeple, Fakültemizde tek bir ilahiyat programı uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim’i tecvid kurallarına göre güzel okumalarını, Kur’an ve Sünneti iyi anlama ve doğru yorumlamalarını sağlamayı, İslamî ilimlerin öğrenilmesine zemin hazırlamayı, İslam kültürünün kaynaklarını kolayca okuyup istifade etmelerini temin etmeyi hedeflemekteyiz.

daha fazla bilgi
a
Fatih Üniversitesi ©2011 Fatih Üniversitesi
Tel: 0212 866 33 00
Tüm hakları saklıdır
Fatih Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web-Yazılım Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Site ile ilgili istek ve hata bildirimlerinizi buraya tıklayarak iletebilirsiniz.